Табле са QR кодом за Општину Врбас

Табле са QR кодом за Општину Врбас

На јавном позиву Кабинета Министра за равномерни регионални развој за пријаву пројеката за Програм подстицаја регионалног раста у Републици Србији за 2023. године, Општини Врбас додељена су средства у износу од 599.520 динара за Пројекат "Повећање видљивости туристичке понуде општине Врбас путем постављања табли са QR кодом на туристички значајним објектима и локацијама". Пројектом ће бити обухваћено 55 локација на којима ће бити постављене табле са QR кодом. Очитани код водиће на интернет страницу Туристичке организације општине Врбас, где ће посетиоци моћи да сазнају више о датом објекту или локацији.

Циљ пројекта је промоција туристички значајних објеката и локација општине Врбас у циљу повећања информисаности посетиоца и праћење актуелних трендова везаних за употребу дигиталних решења у туризму. Путем мобилних телефона, очитавањем и активацијом QR кода на 55 локација у општини Врбас, посетиоци ће бити у прилици са на брз и модеран начин добију информације о културно-историјским споменицима, објектима градитељског наслеђа, споменика културе, храмовима и црквама и природним атракцијама. Употреба технологије QR кодова на објектима и локацијама је заступљна у бројним туристичким местима и дестинацијама, и чини је један од циљева и пројеката унутар ширег циља употребе дигиталних технологија у сврху промоције и развоја туризма у Војводини.

Овај пројекат надовезује се на пројекат Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, покренут прошле године, под називом "Повећање видљивости туристичких локација (објеката и других туристичких атракција) у АП Војводини, као централног маркетиншко-информационог система, путем израде апликације и постављања табли са QR кодом на туристичке локације", у оквиру којег је изабрано шест локација у општини Врбас.