КАФЕ „ОСТРОГ“

Кафе Острог, Бачко Добро Поље

Власник:  Мирослав Шимун

КОНТАКТ ПОДАЦИ
Адреса: Бранка Радичевића 2, Бачко Добро Поље
Телефон: +381(0) 21 724 585
Еmail:  simunkrsto994@gmail.com