ПАРК ПРИРОДЕ ЈЕГРИЧКА

ИНФОРМАЦИЈЕ
Водоток Јегричка се налази јужно од Бачке лесне терасе,између  Великог  бачког канала,на северу и реке Дунав, на југу и протеже се у дужини од 65км,са правцем запад-исток,уливајући се у Тису. Водоток је аутохтона река Бачке,која је изгубила свој првобитан изглед.

Парк природе ‘’Јегричка’’ проглашен је 2005.године са установљеним режимом заштите II степена (21,43%) и III степена (78,57%). Јегричка кроз општину Врбас протиче кроз два насељена места Змајево и Равно Село. Обала јегричке богата је мочварном вегетацијом, густим тршћацима и усколисним рогозом. Богаство флоре чини 76 водених и мочварних биљака. Посебну лепоту дају пливајуће заједнице белог локвања и воденог орашка. На Јегрички је до сада регистровани 198 врста птица од којих се издвајају: чигре, чапље, букавац,сиви барски петлић и др. Од великог је значаја и присуство видри. У Јегрички је присутно 20 врста рибе међу којима су: штука, сом, смуђ,шаран, лињак, много беле рибе… Јегричка представља изузетно атрактивно место за организовање програма едукације, рекреације и развој еко-туризма.

КОНТАКТ ПОДАЦИ
Адреса: Парк природе Јегричка
Локација: Врбас