ВИЛЕ

Крајем 19. века у Врбасу се јављају нови типови и стилови изградње стамбених објеката. Ове репрезентативне виле и дворци у стилу сецесије грађени су од стране имућних грађана Врбаса. Једна од њих, Вила Томан, саградила је велепоседничка породица Томан почетком 20. века по пројекту архитеката из Будимпеште. Њена фасада украшена је чувеном  Жолнаи (мађ. Zsolnay) керамиком, произвођеном у Печују. Вила има статус споменика културе у категорији непокретних културних добара од великог значаја. Данас је седиште ДДОР-а.

У непосредној близини виле Томан, налази се дворац Хецл, који је половином 19. века саградила велепоседничка породица Херцл. Последњи власник дворца био је доктор Херцл, који је један део дворца адаптирао као санаторијум. Након Другпг светског рата овде је била смештена болница, док се данас овде налази Геронтолошки центар.

Дворац Табори саграђен је половином 19. века за непознатог власника коју је почетком 20. века као репрезентативну кућу за становање откупио Ђула Табори. Таборијеви су се бавили угоститељством, виноградарством, воћарством и производњом и трговином житарицама. Налази се у непосредној близини железничке станице. Данас дворац је у власништву Ј.П. "Врбас Гас" које je темељно реновирало објекат за своје потребе.

Виле нису отворене за посетиоце.