Лов и риболов

Ловиште у општини Врбас је равничарског типа са великим површинама под житима, прошаране великим бројем малих ремиза. Ловиштем газдују два удружења ,,Врбас 2018’’ и ,,Јегричка’’ које је сачињено од 5 ловачких друштава.

У ловишту функционишу следећи ловни објекти: стабилне чеке, хранилишта за срне, фазане и пољске јаребице, солишта, појилишта и прихватилишта за фазане. Удружења поседују ловачке домове и ловачку кућу. У склопу ловишта налазе се и два већа канала што омогућава појаву и боравак барске и водене дивљачи. Стално гајене врсте дивљачи су: срна, зец,фазан и пољска јаребица. За ловни туризам најзначајнији су летњи лов на препелице , грлице и гугутке, а зимски лов на дивље патке-глуваре и дивље патке-лисасте. Нудимо Вам јесењи лов у коме можете да ловите зеца и фазана у истом изласку у лов, као и хајку на шакала и лисицу.

Централно место у Врбашкој општини када говоримо о риболову заузима канал ДТД који кроз општину Врбас протиче у дужини од 39км. Обала је уређена и приступачна риболовцима, а локације које се издвајају од стране риболоваца су:Шлајс у Врбасу и Куцури, триангл у Савином селу и деоница канала од Савиног села до Руског крстура. Поред канала ДТД у општини Врбас пеца се још на Змајевачким језерима и реци Јегрички.
На територији општине Врбас пеца се: сом, шаран, смуђ, штука,амур,толстолобик,бела риба…

Ловачко удружење ‘’Врбас 2018’’
тел:065/27 54 423

Ловачко удружење ,,Јегричка ‘’
тел:064/88 55 955

УСР ,,Бас’’ Врбас
тел: 062/677 781

УСР ,,Шаран’’ Савино село
тел:060/66 92 589

УСР ,,Јегричка’’ Змајево
тел: 064/20 54 241