АРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ

Бројни су утврђени археолошки локалитети на подручју општине Врбас, чији богати артифакти и остаци грађевина указују на континуитет становања на овом подручју од неолита до данас.

Локалитет Чарнок представља утврђено насеље – опидум, које је основало келтско племе Скордисци у II веку пре нове ере. Налази се у атару села Бачко Добро Поље, 3 km од Врбаса. Овај опидум елипсоидног облика заокружен масивним земљаним бедемом и шанцем представља једно од најочуванијих земљаних утврђења у Подунављу. Чарнок је био важан трговачки и економски центар све до I века нове ере. Овај локалитет проглашен  је за непокретно културно добро од великог значаја.

На локалитету Циглана Полет пронађена је аварскословенска некропола са преко стопедесет гробова из 8. и 9. века нове ере, без трагова насеља. Поред бројних налаза погребне керамике и накита, најзначајнији налаз представља бронзана Псеудофибула са антрозооморфним мотивима, једини такав примерак пронађен ван матичне области средњег Дњепра у јужној Русији. Фибуле су биле карактеристичне за Словене и њихова појава у подручју средњег и доњег Дунава тумачи се миграционим кретањима. Антрозооморфна псеудофибула представља први материјални траг Словена на подручју Врбаса.

Локалитет Шуваков салаш представља средњовековни Врбас чије трагове пратимо од 10. до 16. века, када је услед турских освајања насеље измештено на другу обалу Црне баре - зачетак данашњег Врбаса. Писани извори ово насеље бележе под називом Orbazpalotaya, како је означен у Даровници угарске краљице Марије из 1387. године, која је овај посед поклонила Николи Горјанском млађем, палатину на угарском двору и зету српског кнеза Лазара Хребељановића. Овај рани Врбас био је сеоско насеље на обали реке Црна бара, са кућама од набоја поређаним у редове које прате контуру обале, са некрополом богатих гробних налаза прстења – печатњака и сребрних појасева, и црквом источног обреда украшеном фрескама и позлаћеним иконама заштићене одбрамбеним ровом са палисадама.

Пронађени артефакти са наведених локалитета изложени су на сталној поставци Градског музеја Врбаса.